Vibrapod Vibrapod Stožac

Planet Audio
Planet Audio
Planet Audio

Vibrapod Stožci su vrlo učinkovita nadogradnja efikasnosti Izolator pločica. Postavljaju se na Izolatore sa metalnom kuglicom u smjeru prema aparatu. Nogice aparata više se u tom slučaju ne koriste, već se donja ploča aparata postavlja direktno na Isolator/Cone kombinaciju. Također je preporučljivo aparat postaviti na izdvojenu ploču, a ispod ploče kombinacuju Izolatora i Stožaca.

Prodaju se na komad.